Kekemeliği Olan Yetişkinlerde Her İki Kulaktan Uygulanan İşitsel Stimülasyonunun (Binaural Vuruş) Etkileri

Chernetchenko D, Prasolov P, Aganov S, Voropai A, Polishchuk Y, Lituiev D, Nayshtetik E. Effects of Binaural Beat Stimulation in Adults with Stuttering. Brain Sci. 2023 Feb 11;13(2):309 https://doi.org/10.3390/brainsci13020309

Son yıllarda, çeşitli çalışmalar kekemelik ile korteksteki anormal elektroensefalografik (EEG) β-gücü arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Binaural uyaranlara maruz kalmanın etkileri, kekemeliği olan yetişkinlerde (n = 6) ve akıcı konuşan katılımcılarda (n = 6) EEG, EKG ve konuşma analizi kullanılarak incelenmiştir. Stimülasyon olmadan standart okuma görevleri sırasında, akıcı konuşan kontrollerde, EEG β-gücü sol beyin yarıküresinde sağ yarıküreden önemli ölçüde daha yüksekti. Stimülasyondan sonra, kekemeliği olan katılımcılarda β-bandının gücü öncesine oranla 1,54 kat arttı. Kekemeliği olanlarda stimülasyon sonrası sol frontotemporal alan ve korteksin temporoparietal birleşimindeki ortalama β-bant gücü, sırasıyla 1,65 kat ve 1,72 kat artış gösterdi. Konuşmada takılma oranı, stimülasyondan hemen sonra önemli ölçüde düştü (başlangıç değerinin ortalama %74,70'i). Benzer şekilde, konuşma hızı da uyarımdan hemen sonra önemli ölçüde arttı (ortalama %133,15). İki kulaktan (binaural) işitsel uyarımın kekemeliği olan bireylerde konuşma akıcılığını artırabildiğini ve etkisinin, korteksin sol frontotemporal ve temporoparietal birleşimindeki EEG β-bant gücündeki artışla orantılı olduğunu ilk kez gösteriyoruz. β-gücündeki değişiklikler uygulamadan hemen sonra tespit edildi ve 10 dakika boyunca devam etti. Bu etkilere ek olarak, stres seviyelerinde bir azalma da eşlik etti.

Genellikle bebeklik, çocukluk veya ergenlik döneminde teşhis edilen bir konuşma bozukluğu olan kekemelik, konuşma sırasında sık takılmalar, seslerin veya hecelerin uzatılması veya sık tekrarlanmasıyla karakterize edilir. Çocukların %80'i doğal gelişim etkisiyle ve terapilerle iyileşse de, geri kalan %20'lik kısım yetişkinlikte de kekemeliğe devam etmekte, bu da yetişkin nüfusun %1'ini oluşturmaktadır. Nedenleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da genellikle beyindeki anormal elektriksel aktiviteye, anatomik anormalliklere, genetik ve moleküler faktörlere, nörogelişimsel gecikmeye, strese veya psikolojik travmaya bağlı olarak konuşmanın motor kontrolündeki bozulmaya atfedilmektedir.

Kekemelik ile β EEG bandının spektral gücündeki eksiklik ve beynin konuşma üretim merkezlerindeki aktivasyon eksikliği arasında olası bir bağlantı olduğunu öne süren daha önceki sonuçlar göz önüne alındığında, binaural uyarım ile β-gücünde sağlanan artışın akıcısızlık ataklarını hafifletebileceği ve kekemelikte konuşma kalitesini iyileştirebileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmada; kekemeliği olan yetişkinlere ve akıcı konuşan bireylere (kontroller) özel tasarımlı müzikler binaural uyaran olarak uygulanmış ve işitsel stimülasyonun elektrofizyolojik beyin aktivitesi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için, tüm EEG spektrumu yanında, korteksin sol frontotemporal (LFT) bölgesi ve temporoparietal birleşimi (LTP) üzerinde bulunan elektrot grubu için ayrı analizler yapılmıştır. Ayrıca, konuşma üretimi otonom sinir sistemi sempatik aktivasyonundaki değişikliklerle bağlantılı olabileceğinden, kalp atış hızı değişkenliği üzerinden işitsel uyarıma yanıt olarak sempatik aktivasyon da izlenmiştir.

Bu araştırmanın sonuçları, konuşma akıcılığındaki düzelme ile sol hemisfer EEG β -gücündeki artış arasında doz-etki ilişkisi olduğunu göstermekte; bir sonraki adım olarak, stimülasyonun etkisinin daha büyük bir kekemelik grubunda ve daha uzun bir takip süresiyle araştırılması önerilmektedir.

Bu makale 158 kez okundu.