Ritmik Müzik Aktiviteleri, Yaşlanmayla İlişkili Zamanlama ve Yürütücü İşlev Süreçlerindeki Eksikliklerle İlişkili Beyin Ağları Arasındaki Bağlantıyı Güçlendirebilir

Colverson A, Barsoum S, Cohen R, Williamson J. Rhythmic musical activities may strengthen connectivity between brain networks associated with aging-related deficits in timing and executive functions. Exp Gerontol. 2024 Feb;186:112354. https://doi.org/10.1016/j.exger.2023.112354

Beyin yaşlanması ve yaşlanmanın eşlik eden yaygın koşulları (örneğin hipertansiyon) bilgiyi organize etmede, işleme hızında ve eylem programlamasında (yani yürütücü işlevler) önemli olan beyin ağlarını etkiler. Bu ağlardaki düşüşler zamanlamayı etkileyebilir ve müzik ritimlerini algılama ve gerçekleştirme yeteneği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Ritmik müzik aktivitelerine katılımın, zamanlama, müzik ritmi algısı ve üretimi ve yürütücü işlevler altında yatan beyin bölgelerindeki benzerlik ve ilişkiler nedeniyle yürütücü işlevleri -yakın transfer mekanizmaları aracılığı ile- korumaya ve hatta iyileştirmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar vardır. Ritmik müzik aktiviteleri, yaşlanmayla birlikte bozulan etkileşimli beyin bölgelerini uyarmak için yaşlı yetişkinler için yeni yöntemler ve eğlenceli aktivitelerle sunulabilir. Ancak, yaşlanma, zamanlama, ritim algısı ve üretimi ile yürütücü işlevler arasındaki nörodavranışsal etkileşimler hakkında nispeten daha az şey bilinmektedir. Bu incelemede, zamanlama, ritim ve bilişle ilişkili örtüşen beyin bölgelerine ilişkin daha derin bilginin, nörodejeneratif hastalığı olan popülasyonlarda yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi azaltmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için daha hedefli önleyici ve iyileştirici müdahaleler tasarlamaya yardımcı olabileceğini öne sürmeye yönelik beyin-davranış etkileşimlerini ele alıyoruz. Yaşlanma, zamanlama, ritim algısı ve üretimi ile yürütücü işlevler arasındaki işlevsel ilişkileri açıklığa kavuşturmak ve hedefli müdahalelerin tasarımını yönlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Önemli Noktalar

  • Beyinde zamanlama, ritim algısı-üretimi ve yürütücü işlevlerle ilişkili ağlar birbirleriyle örtüşen bağlantılar içerir.
  • Ritmik müzik aktiviteleri, zamanlama ve yönetici işlevlerle ilişkili yaşlanan beyin bölgeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirebilir.
  • Sağlıklı ve hastalıklı beyin yaşlanması, sosyal ortamların içinde ve dışında ritmik müzik aktivitelerine katılmaktan fayda görebilir.
Bu makale 275 kez okundu.