Fonolojik Farkındalık Programı


Sesbilimsel (fonolojik) farkındalık; okuma-yazma ile güçlü bir ilişkisi olan, gelişen ve sözcüğü oluşturan sesleri tanıma, ayırma, manipüle etme ve ortak seslerden oluşan sözcükleri fark etme görevleri ile ilgili bir beceridir.

Araştırmalar okuma problemi yaşayan çocukların erken teşhisinde sesbilimsel farkındalık becerisinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle sesbilimsel farkındalık becerilerinde bazı problemler yaşayan çocuklar okumada da problemler yaşamaktadır. Yeterli derecede sesbilimsel farkındalık becerisine sahip olmayan çocuk, sözcükleri okumak için sesleri harmanlayamayacaktır. Bu beceri sesbilimsel farkındalık ile açıklanmaktadır. Okuma problemi yaşayan çocuklar sesbilimsel farkındalığın birçok görevini yerine getiremezler. Bu çocuklar ilk sesi ve son sesi benzeyen sözcükleri diğer çocuklara göre daha güç fark ederler. Ayrıca konuşulan kelimelerin parçalardan oluştuğunu anlayamamaktadırlar ve bu parçaların yazılı dildeki karşılıklarını da keşfedememektedirler. Sesbilimsel farkındalığın bu görevlerinde zorluk yaşayan çocukların okuma problemleri de yaşamaları sesbilimsel farkındalığın okuma becerisinde yaşanan problemlerin belirleyicisi olduğunu da ortaya koyar. (Torgesen ve Wagner, 1998; Phillips, Menchetti ve Lonigan, 2008; Olofsson ve Niedersoe, 1999; Ege, 2006).

SAS Merkezlerinde “Sesbilimsel Farkındalık Eğitimi” Nasıl Uygulanmaktadır?

Sesbilimsel farkındalığın okuma-yazma becerileri üzerindeki etkileri dikkate alınarak, SAS Merkezlerimizde dilbilimci kadromuz tarafından disleksi, disgrafi, öğrenme güçlükleri, okuma-yazma problemleri ve konuşma bozuklukları yaşayan bireylere yönelik “Sesbilimsel Farkındalık Eğitimi” uygulanmaktadır. Bu eğitim ile bireye kazandırılması amaçlanan farkındalıklar şunlardır:

  • Ses / Sesbirim Farkındalığı
  • Seslem Farkındalığı
  • Baş – Son Ses Farkındalığı
  • Uyak Farkındalığı
  • Sözcük Farkındalığı

Sesbilimsel Farkındalık Eğitimlerimiz, kişiye özel olarak hazırlanan 3 ya da 4 haftalık SAS Dinleme Programlarına ek olarak haftanın bir kaç günü günde yarım saat birebir çalışma şeklinde uygulanır. Gerek duyulduğu takdirde, dinleme programlarının bitiminde birebir çalışmalara haftada 1 ya da 2 gün olmak üzere bir süre devam edilir. Bu durum bireyin ihtiyacına göre şekillenir.

Ekibimizi daha ayrıntılı tanımak ve güncellemelerden haberdar olmak isterseniz web sitemizi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı